กระดาษกาวโน้ตข้อความหลากสี
กระดาษหน้าปกรายงาน
คลิปหนีบบัตรติดหน้าอก พลาสติก
เครื่องเคลือบบัตร A3
ซองกระดุมพลาสติก
แถบสีขั้นหนังสือ
แผ่นอะคริลิคตั้งโต๊ะ