ประวัติความเป็นมา        บริษัท พร้อมทรัพย์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (1994) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เป็นบริษัทที่ทำการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์


พลาสติกแปรรูปต่างๆ เช่น ปกพลาสติก แฟ้มพลาสติก ซองพลาสติก และงานพลาสติกแปรรูปชนิดต่างๆ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและสามารถ


ผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก และรวดเร็วสามารถขนส่งถึงมือลูกค้าได้ตรงเวลา ทางบริษัทจึงได้ใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อเป็นการรับประกัน


ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ ปีทางบริษัทได้รับการยอมรับและไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกราย


หลักให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ
ตราสัญลักษณ์องค์กรแนวคิดด้านการออกแบบ: ความเรียบง่ายที่ล้ำสมัย


แนวความคิดทางด้านกายภาพ: ความงดงามคู่ความคงทน


ความหมายของตราสัญลักษณ์องค์กร


       อักษร O ดัดแปลงมาจากลักษณะโครงสร้างของโมเลกุล เพื่อบ่งบอกถึงองค์กรที่ผลิตสินค้าประเภทโพลีเมอร์ ซึ่งต้องใช้เทคนิคการแปรรูปทาง


วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้อักษร O ที่ปกติจะมีลักษณะกลมทั้งภายนอกและภายในเราดัดแปลงเป็นรูปเหลี่ยมภายในสี่ ภายนอกแปดกล่าวคือปัจจัยที่เรา


ควบคุมภายในองค์กร และ ข้อปฏิบัติต่อลูกค้า

 


ภายใน 4 (ความรับผิดชอบต่อองค์กร)


-     รักษาคุณภาพ


-     มีระเบียบวินัย


-     มีความซื่อสัตย์


-     รักในองค์กร


 

ภายนอก 8 (ความรับผิดชอบต่อลูกค้า)


-     ตรงต่อเวลา


-     ราคาเหมาะสม


-     ใส่ใจการบริการ


-     มีความรับผิดชอบ


-     สร้างความประทับใจ


-     เรียบง่ายไม่ซับซ้อน


-     รักษาความยืดหยุ่น


-     ดูแลเหมือนครอบครัว


 

ความหมายของสี

 

 

ตัวอักษรสีเงิน  หมายถึง ความแข็งแกร่งและความล้ำสมัยที่จะยืนอยู่คู่เคียงข้างกับคู่ค้าตลอดเส้นทาง ซึ่งคำว่า "พร้อม"


ในที่นี้จะรวมถึง ความพร้อมที่เราสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า บนมาตรฐานที่เหนือกว่าความพอใจ

     
 

ตัวอักษรสีส้มทองของคำว่าทรัพย์ หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่ง ขององค์กร และความเป็นมิตรที่ดีต่อคู่ค้า โดยทรัพย์ของ


เราคือรอยยิ้มและความพอใจของลูกค้าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง