พันธกิจ         เชื่อใจเราและ ขอให้เราได้เดินเคียงข้างท่าน