แถบสีขั้นหนังสือ

นับเป็นเรื่องยากมาก เมื่อต้องการเปิดหา


ข้อมูลจากตารางเทียบค่าบนหนังสือ Tex


Book เล่มหนาซักเล่มหนึ่งอาจต้องใช้เวลา


มาก แต่ปัญหานี้จะหมดไปทันทีหากมีแถบสี


ขั้นหนังสือที่จะคอยช่วยบ่งชี้ตำแหน่งของ


หน้าหนังสือโดยเราสามารถเขียนข้อความ


สั้นๆ ที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจได้ทันทีเมื่อ


ต้องการหาข้อมูล หรือสามารถใช้หมวดหมู่


สีที่สดสวยสะดุดตาของแถบขั้นหนังสือเป็น


ตัวบ่งชี้ก็ย่อมได้รายละเอียด

 

สี 

: เขียว เหลือง ชมพู ส้ม และ ฟ้า

 

 

บรรจุ

: 24 ชิ้น/ห่อ

 

 

รหัสสินค้า

: NS-888