กระดาษหน้าปกรายงาน

เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ต้องมีกระดาษ


หน้าปกรายงานนอกจากวัสดุที่มาใช้ทำปก


รายงานจะทำจากกระดาษที่มีความทนทาน


และหนาแล้วยัง ต้องคำนึงถึงความงดงาม


สะดุดตา โดดเด่น เพื่อเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้


อ่านได้มีโอกาสหยิบขึ้นมาพิจารณาถึงเนื้อ


ความ ภายใน ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อการปก


ป้องอย่างสูงสุดควรเลือกปกรายงานคู่กับ


แผ่นใสปกรายงาน แบรนด์ Maximum ที่


ผลิตจากเนื้อพลาสติก PVC อย่างดี เนื้อมี


ทั้งความใสและทนทานเป็นอย่างมาก นอก


จากนี้ยังบ่งชี้ถึงความสำคัญที่ผู้จัดทำต้องการจะแสดงต่อรายงานหรือผลงานเล่มนั้นๆ
รายละเอียด

 

ขนาด

: 210 x 297 mm (A4)

 

 

บรรจุ

: 100 แผ่น/ ซอง

 

 

รหัสสินค้า

: F1-9, G1-9, LT-04