กระดาษกาวโน้ตข้อความหลากสี

กระดาษกาวเรียบบางสี่สียอดนิยมเหมาะ


สำหรับช่วยเตือนความจำในแต่ละช่วงเวลา


สำคัญ หรือใช้เขียนเป็นข้อความสั้นๆ ช่วย


ในการติดต่อสื่อสารหรือแจ้งเตือนบุคคล


ต่างๆ ได้อย่างสะดวกเหมาะสม
รายละเอียด

 

ขนาด

: 38 x 50 mm (1.5 x 2 inch) x 4 pieces

 

 

สี 

: เหลืองสะท้อนแสง บานเย็น ส้ม เขียว / แพ็ค

 

 

บรรจุ

: 24 ชิ้น / แพ็ค

 

 

รหัสสินค้า

: NS-101Y2