งานพลาสติก PVC สั่งทำ

ทุกชิ้นงานสำคัญย่อมต้องการ การปกป้อง


ทางพร้อมทรัพย์เราคือผู้เชี่ยวชาญ ในการ


แปรรูปพลาสติก PVC ทุกรูปแบบด้วย


ประสบการณ์กว่า20 ปีทำให้ท่านสามารถ


เชื่อมั่นได้ว่าเราจะผลิตงานที่มีคุณภาพใน


ราคาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งก่อนที่ทางเราจะ


ทำการสั่งผลิตงานสั่งทำทุกรายการเงื่อนไข


สำคัญคือทางลูกค้าต้องส่งมอบ“ตัวอย่าง”


สินค้าที่ต้องการห่อหุ้มด้วยพลาสติก PVC


หรือซอง PVC ตัวอย่าง มาให้ทางเราเสีย


ก่อน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความ

 

ผิดพลาดจากการผลิตในด้านต่างๆอีกทั้ง


ประเมินความเหมาะสมระหว่างขนาดของ


ชิ้นงานและระยะเผื่อเพื่อความสวยงาม


ถูกต้องอีกด้วย